ระบบสารสนเทศด้านการวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Electronic Research Management (eRM)
ประกาศ/ข่าวสาร
  • หากท่านอาจารย์ไม่สามารถเข้าระบบได้ ขอให้อาจารย์แจ้งชื่อ-นามสกุล อีเมล์จุฬา พร้อมด้วยคณะและภาควิชา (ถ้ามี) มาที่อีเมล์ theerapat.ka@chula.ac.th
  • การเข้าใช้งานระบบ แนะนำให้ใช้ Web Browser เป็น Google Chrome เวอร์ชันล่าสุด เพื่อให้การใช้งานและการแสดงผลของเว็บไซต์สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้จากที่นี่